باز طراحی برند یا ریبرندینگ

ریبرندینگ یا بازسازی برند

گاهی اوقات ممکن است عوامل بصری برند قدیمی شده یا به روز نباشد و یا به صراحت شما را به مشتریانتان معرفی نمی کند. ویا اینکه منحصر بفرد و متمایز کننده نیست. در این زمان می شود عناصر هویت بصری برند و حتی چشم انداز واهداف برند را از نوع بازنگری کرد. ریبرندینگ خوب میتواند باعث وجه تمایز نسبتا به رقبا، و انتقال بهتر پیام به مخاطبین گردد.